Struktuur

Täiskogusse kuuluvad kõik koguduse täisõiguslikud liikmed. Tõisõiguslik koguduse liige on ristitud ja leeritatud koguduse liige, kes on täiskogu koosolekule eelneva aasta jooksul kogudusele annetanud ja vähemalt ühel korral aastas armulauda vastu võtnud. Täiskogu korrapärased koosolekud toimuvad 1 kord aastas. Täiskogu valib iga 2 aasta tagant nõukogu, juhatuse ja revisjonikomisjoni.

Audiitor ja revisjoni komisjon vaatavad üle üks kord aastas koguduse tegevust ja majanduslikku olukorda ning teevad vajalikke soovitusi.

Nõukogu ülesandeks on aidata kaasa koguduse tegevuse sujuval ja korrektsel läbiviimisel ja osaleda jumalateenistustel toimkonnas. Nõukogu koosolekud toimuvad kaks korda aastas.

Juhatuse liikmed valivad endi seast esimehe, abiesimehe ja laekuri. Juhatuse kohustus on korraldada koostöös õpetajaga koguduse tegevust ja kirikuhoone hooldamist, kasutades vastutustundlikult koguduse varasid. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kuus.

Hea koguduse liige!

Palun pöörduda küsimuste või erisoovide puhul koguduse õpetaja või juhatuse poole!

Kontaktid leiad SIIT.