Congregational structure

The membership of the congregation kuuluvad kõik koguduse täisõiguslikud liikmed. Tõisõiguslik koguduse liige on ristitud ja leeritatud koguduse liige, kes on täiskogu koosolekule eelneva aasta jooksul kogudusele annetanud ja vähemalt ühel korral aastas armulauda vastu võtnud. Täiskogu korrapärased koosolekud toimuvad 1 kord aastas. Täiskogu valib iga 2 aasta tagant nõukogu, juhatuse ja revisjonikomisjoni.

The auditor and Audit Committee vaatavad üle üks kord aastas koguduse tegevust ja majanduslikku olukorda ning teevad vajalikke soovitusi.

The duty of the Advisory Council ülesandeks on aidata kaasa koguduse tegevuse sujuval ja korrektsel läbiviimisel ja osaleda jumalateenistustel toimkonnas. Nõukogu koosolekud toimuvad kaks korda aastas.

The Congregational Council liikmed valivad endi seast esimehe, abiesimehe ja laekuri. Juhatuse kohustus on korraldada koostöös õpetajaga koguduse tegevust ja kirikuhoone hooldamist, kasutades vastutustundlikult koguduse varasid. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kuus.

Dear member of the church

Please contact the Congregational Council or the Minister with any questions or special requests.

Contact information can be found HERE.