Annetused

Soovitatav annetus iga isiku kohta on $265 aastas.

Annetada võib järgmiselt:
1) Jumalateenistuse korjanduse ajal võib annetust teha isikliku tšekiga või sularahas; on võimalik
kiriku kantseleist tellida isiklikke annetusümbrikke;
2) tšekki võib saata kiriku kantseleisse;
3) Northern Birch ühispangas on võimalik teha koguduse kontole otse ülekande ning sellest teatada
kantseleisse;
4) igakuised krediitkaardiga annetusi võib teha Eesti Sihtkapitali kaudu, märkides Peetri kogudust kui
annetaja saajat.

Tulumaksu kviitungit väljastatakse igal veebruarikuul juhul, kui annetuse summa ületab $25.

“Jumal armastab rõõmsat andjat.”
Pidage oma testamendis Peetri kogudust meeles!

Hea koguduse liige!

Palun pöörduda küsimuste või erisoovide puhul koguduse õpetaja või juhatuse poole!

Kontaktid leiad SIIT.