EELK Toronto Peetri koguduse juhtorganid õnnistati ametisse

24.oktoobril 2021 valis EELK Toronto Peetri koguduse täiskogu järgmiseks valimisperioodiks koguduse
nõukogu, juhatuse ning revisjonikomisjoni. Seekordsed valimised olid esimesed, mis toimusid pärast uue põhikirja kehtestamist ning koguduse vastu võtmist Kanada Evangeelse Luterliku Kiriku (ELCIC) koosseisu. Seega olid seekordsed valimised ka natuke teistmoodi kui varasematel kordadel.

Peamine muutus on selles, et juhatuse moodustamiene toimub uue põhikirja alusel oluliselt demokraatlikumalt. Vana põhikirja järgi sai täiskogu valida küll nõukogu liikmed ja nende hulgast ka juhatuse esimehe, kuid juhatuse moodustamine toimus nõukogu esimesel koosolekul. Uue põhikirja kohaselt valib täiskogu esmalt nõukogu ning siis ka juhatuse liikmed nõukogu hulgast. Seega on koguduse juhtorganite valimine tulnud tervikuna täiskogu pädevuses. Nii on ka juhatuse mandaat saadud otse täiskogult.

Teine oluline uuendus, mis tuleneb Kanadas kehtivast vastavast seadusest, puudutab koguduse juhatuse liikmete vahel ülesannete jaotamist ja valimisperioodi. Juhatus valib endi hulgast esimehe, aseesimehe ja laekuri. Nende mandaat kestab kaks aastat. Kolme ülejäänud liikme mandaat on üheks aastaks. Täiskogu võib nende mandaati aasta võrra pikendada või nõukogu hulgast nende asemele uued valida.

Kolmas erinevus võrreldes eelmiste valimistega oli, et seekordsetel valimistel kogunes kandidaate rohkem kui kohti nõukogus. Seega toimusid sõna otseses mõttes valimised. Nõukogu koosseisu optimaalne suurus on välja kujunenud juba varasemate valimiste käigus ning ka seekord oli vaja leida kandidaadid 22 nõukogu liikme kohale. Kandidaate kogunes aga rohkem. Seega oli üle pika aja meil võimalik valida nõukogu liikmetele lisaks ka asendusliikmed. Igast nõukogu koosseisust on valimisperioodi vältel mõni liige erinevatel põhjustel välja langenud. Asemele pole aga ilma täiskogu kokku kutsumata kedagi võimalik kutsuda. Seekord on mitu asendusliiget olemas, keda saab kohe nõukogusse kutsuda, kui mõni koht nõukogus peaks tühjaks jääma.

EELK Toronto Peetri koguduse uute juhtorganite liikmete ametisse õnnistamine toimus 5.detsembril 2021 Advendiaja teise pühapäeva jumalateenistusel. Olgu õnnistatud kõik, keda kogudus on valinud ja usaldanud ühist tööd tegema Issanda viinamäel.

Hea koguduse liige!

Palun pöörduda küsimuste või erisoovide puhul koguduse õpetaja või juhatuse poole!

Kontaktid leiad SIIT.