Sügis 2021 EELK Toronto Peetri koguduses

Pikk pandeemiaaeg on vajutanud oma pitseri meie kõigi elule. Tänu Jumalale
võime asuda taas tegema natuke pikemaid plaane ning järkjärgult normaalsema
olukorra poole tagasi pöörduma.

Jumalateenistused

12.septembrist alates toimuvad EELK Toronto Peetri kirikus taas
igapühapäevased armulauaga jumalateenistused algusega kell 11:30.

Enam pole kirikuliste hulk piiratud väikese arvuga vaid kirikutesse võib lubada niipalju
inimesi, et oleks võimalik hoida 2 meetrist füüsilist distantsi. Konkreetselt meie
kirikusaali on võimalik niimoodi mahutada umbes 60 inimest. Võime hakata
kirikus käimise harjumust taas usinasti meelde tuletama.

Tänavu sügisel on toimumas ka suuremaid jumalateenistusi. Osa neist on
traditsioonilised, osa erakorralise tähendusega. Näiteks:

26.septembri kell 11:30 algaval jumalateenistusel meenutame 1944.a.
suurpõgenemist ning loeme mälestuspalve neile, kes põgenedes tormisel
Läänemerel hukkusid.

10.oktoobril kell 11:30 on Lõikustänupüha jumalateenistus, mis langeb kokku ka
siin maal peetava Tänupühaga.

24.oktoobril kell 11:30 on meie koguduses eriline tänujumalateenistus. Kuna selle
aasta 24.juunil võeti meid ametlikult vastu Evangelical Lutheran Church in Canada
osadusse, siis tuleb meid tervitama ELCIC piiskop Michael Pryse. Samuti on sellel
päeval meiega ka EELK peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop Tiit Salumäe.

Jumalateenistusel laulab EELK Haapsalu koguduse toomkoor, kelle kontsertreis
Torontosse oli algselt planeeritud juba 2020 aasta kevadeks. Kõik nende reisi
ettevalmistused said aegsasti tehtud, kuid puhkenud pandeemia lükkas reisi
toimumise teadmata ajaks edasi. Nüüd on lootus, et oktoobris pääsevad nad siia
ning nii saame ka oma koguduse pidulikul jumalateenistusel kauni koorimuusika
osaliseks.

21.novembril kell 11:30 pühitseme Surnutemälestuspüha. Traditsiooniliselt
mälestame sellel mälestusjumalateenistusel kõiki, kes aasta jooksul meie koguduse
hulgast on igavikku läinud.

28.novembril kell 11:30 pühitseme Esimest Advendiaja pühapäeva ning alustame
sellega uut kirikuaastat.

24.detsembril on Jõululaupäeva jumalateenistus ning 25.detsembril Esimene
Jõulupüha.

Eestpalveks on meil palju põhjust. Juba kahel aastal järjest pole pandeemia tõttu
meil õnnestunud pidada kirikus Jõuluõhtu jumalateenistust. Loodame ja palume et
tänavused Jõulud saame pühitseda traditsioonilisel viisil ühise jõulukirikuga.

Leerikool algab

28.novembril alustame koos uue kirikuaastaga ka uut leerigruppi. Esimene
leerilaste kogunemine on sellel pühapäeval pärast jumalateenistust. Õppetöö on
plaanis korraldada nii, et osa tunde toimub kirikus ja osa programmist on võimalik
kaasa teha Zoomi vahendusel. See võimaldab nii leerilastel, peredel ja ka tunni
läbiviijatel programmi paremini planeerida ja läbida.
Meeldetuletuseks olgu nimetatud, et leeri saab tulla alates 15 eluaastast, aga vanuse
ülempiiri ei ole. Kui on näiteks täiskasvanuid, kellel omal ajal on jäänud mingil
põhjusel leeris käimata, siis võib julgelt pöörduda koguduse õpetaja poole ning
läbida leerikool kas individuaalselt või koos noorte grupiga.

Pühapäevakool

Juba üle kümne aasta pole meie koguduses toimunud laste pühapäevakooli, kuna
polnud lapsi, kelle vanemad oleks neid soovinud pühapäevakooli tuua. Enne
pandeemiat toimusid küll viimastel aastatel Jõuluõhtu jumalateenistuste ajal
lastetunnid, millest osavõtt oli rõõmustavalt aktiivne. Tänavu sügise jooksul
saadame peredele, kust on viimase 10 aasta jooksul lapsi ristimisele toodud, kirja,
milles palume infot nende valmisoleku kohta oma lapsi pühapäevakooli tuua. Kui
õnnestub kokku saada kasvõi väike grupp peresid, kes on huvitatud oma lastele
kristliku algteadmise andmisest, siis püüame leida võimaluse ka pühapäevakooli
taaskäivitamiseks. See näeks ideaalis välja nii, et vanemad tulevad koos lastega
kirikusse pühapäevasele jumalateenistusele ning enne jutlust kogunevad lapsed
juhendajaga koos lastetundi, mis kestab jumalateenistuse lõpuni. Kui saame
peredelt tagasisidet, siis saame juba konkreetsemad plaanid ka lastetöö
taaskäivitamise osas teha.

Videopalvused

Koguduse Facebook grupis St.Peter´s Estonian Evangelical Lutheran Church of
Toronto on üleval suvel 2021 salvestatud 10 videopalvust ja jutlust, mis on
filmitud erinevates Eesti kirikutes. Ilmselt üsna mitmed meie koguduse liikmed
leiavad sealt oma vanemate või Eestis elavate sugulaste kodukiriku. Võimalik, et
seda sarja saab jätkata ka tulevikus. Samuti koguduse FB grupis leitavad ka kõik
varem salvestatud jumalateenistused ja palvused Toronto Peetri kirikust. Veel
ootavad toimetamist ja monteerimist kaks sellel suvel tehtud salvestust Tallinna
Toomkirikust ning Põltsamaa kirikust. Seepärast nüüd sügisel, kui juba saame
praktiliselt kõik kirikusse tulla, pole igapühapäevaseid jutlusi enam salvestada
vaja. Küll aga on plaanis suuremate pühade ja erilisemate sündmuste kajastamine
ka videosalvestuste kaudu.

Piiblitunnid Sinu kodus

Pole halba ilma heata. Pandeemias toimetulek on ka kirikut sundinud õppima
kasutama elektroonilisi kommunikatsioonivahendeid paremini ja tõhusamalt kui
varem. Kogudus on pidanud juhatuse koosolekute ja selle kevade leeritundide
pidamiseks looma endale Zoomi kasutusvõimaluse. See aga tähendab, et taolises
virtuaalses keskkonnas saab pidada ka muid kokkusaamisi.

13.oktoobril kell 19:00 (7 p.m.) on esimene Zoom piiblitund, millest igaüks, kellel
on kas arvuti või nutitelefon, mis on ühendatud internetti, saab osa võtta kodust
lahkumata. Selleks on vaid vaja end eelnevalt, hiljemalt 13.oktoobri ennelõunaks,
registreerida koguduse emaili aadressil stpeterstoronto@rogers.com ja paluda enda
emailile saata link, mille kaudu saate siseneda Zoomis toimuvasse piiblitundi.
Esimestes piiblitundides tuletame meelde luterliku kiriku üht olulisemat
usutunnistuskirja – Martin Lutheri „Väike Katekismus“ ning otsime üles selle
seosed Pühakirjaga.

Tere tulemast kirikusse!

Õnnistust soovides
Praost Mart Salumäe

Hea koguduse liige!

Palun pöörduda küsimuste või erisoovide puhul koguduse õpetaja või juhatuse poole!

Kontaktid leiad SIIT.